Gebruiksvoorwaarden Dieetvariaties

1. Gebruik uitsluitend door abonnees

  1. Dieetvariaties is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt zowel voor de inhoud van het programma (inclusief foto’s) als voor de gebruikte software.

  2. Het programma mag alleen gebruikt worden door abonnees die daartoe een jaarabonnement hebben afgesloten.

  3. Een jaarabonnement loopt steeds van 1 januari tot en met 31 december. Bij tussentijds aanmelden hoeft alleen voor het resterende deel van het jaar, per maand gerekend, te worden betaald.

  4. Een abonnement is in principe persoonlijk. De inloggegevens mogen dus uitsluitend door de abonnee worden gebruikt.

  5. Een abonnement kost € 24,- per jaar.  Leden van de vereniging DVG krijgen korting en betalen € 18,- per jaar.

  6. Om een abonnement af te sluiten moet een aanmeldformulier worden ingevuld waarna een nota wordt gestuurd. Na betaling daarvan worden gebruikersnaam/gebruikersnamen en wachtwoord(en) toegezonden waarmee kan worden ingelogd. Het programma kan dan volledig worden gebruikt.

  7. Enkele weken voor het einde van het jaar wordt de nota voor het volgend jaar per mail verstuurd. Indien deze niet wordt betaald stopt het programma automatisch. Wie daarna alsnog het programma wilt gebruiken, dient zich opnieuw aan te melden. Het door u opgegeven e-mailadres wordt gebruikt om een nota of inloggegevens te versturen.

  8. Wanneer blijkt dat inlogcodes zijn doorgegeven aan niet-abonnees, kan het abonnement onmiddellijk worden stopgezet zonder dat restitutie van het abonnementsgeld plaats vindt. Dat geldt ook bij elk ander misbruik van het programma. Ook kan schadevergoeding worden geëist.

2. Overige bepalingen

a. Uitsluiting aansprakelijkheid

De abonnee dient zich te realiseren dat Dieetvariaties bij algemene producten gebruik maakt van openbare gegevens betreffende de voedingswaarden afkomstig van NEVO-online en bij merkproducten van gegevens zoals die door de fabrikant op de verpakkingen of website zijn vermeld.

Dieetvariaties kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een verkeerd gebruik van deze gegevens door de abonnee.

b. Beheer van de website

Voor een goed beheer van de website, bijv. voor noodzakelijk onderhoud of het uitvoeren van een update, kan de beheerder op ieder moment de mogelijkheid tot toegang tot de website of een deel daarvan, blokkeren. De website is dan tijdelijk niet beschikbaar. De abonnee kan op grond hiervan geen abonnementsgeld terugvragen of schadevergoeding eisen.

c. Eigendomsrechten

Alle afbeeldingen, teksten, animaties, alsook alle technische applicaties die gebruikt worden om de website te laten functioneren vallen onder het intellectuele eigendomsrecht. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, anders dan het normale gebruik door een abonnee en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, is ten strengste verboden.

3. Contact

Voor vragen, opmerkingen, etc. kan contact worden opgenomen via het contactformulier op de website.